Om oss

SÅLE står for:

Samhold

Åpenhet

Latter

Engasjement:

Dette er grunnverdiene våre som skal skinne gjennom alt det vi har skapt, og alt vi skal skape i fremtiden. Tanken bak «vending» er at ungdommer muligens kan vende seg bort fra et kriminelt miljø, eller vende seg bort fra å sitte hjemme for å delta i aktivitet. Vi jobber etter et nullkostnadsprinsipp der ungdommene alltid skal få gratis påmelding, mat, drikke og premier for deltakelse. Med det som utgangspunkt organiserer vi store turneringer og opplevelser slik at alle har noe å glede seg til, samtidig som de blir en del av et stort felleskap på selve dagen. På denne måten realiserer vi mottoet vårt: «Sålevending skaper en forskjell og utjevner forskjeller»
Start video

Vi har hatt over 5000 deltakere i løpet av de siste to årene!