Book Foredrag

Foredrag om «Sålevending-modellen»

Erik og Kamal gir deg et unikt innblikk i hvordan de gikk fra en ide om et gratis tilbud for ungdom til å få over 1000 stk på venteliste hver de arrangerer. De snakker om temaer som omhandler:

 • Rekruttering av ungdom. Hvordan får folk vite om tilbudet?
 • «Den ekstra timen»
 • Hvordan bryter man digitale barrierer i påmelding?
 • Viktigheten av tilgjengelighet
 • Innblikk i forberedelser, gjennomføring og evaluering
 • Spørsmål og svar

Pris varierer ut ifra omfang og bestilling. Kontakt daglig leder Erik Rosland for mer informasjon:

Book Erik Rosland til din bedrift, organisasjon eller universitet!

Erik Rosland er 28 år gammel og er gründeren av Sålevending. Han har spilt fotball profesjonelt i over ti år samtidig som han har tatt utdannelse og jobbet i ulike sektorer.

Erik foreleser i temaer som handler om:

 • Fra «Ja», «nei» og «vet ikke» til dialog med ungdom
 • Hvordan skriver du søknaden som gir deg midler?
 • Hvordan rekruttere målgruppen til prosjektet ditt?
 • Sosialt entreprenørskap

Om Erik

Utdannelse:

 • Bachelorgrad i barnevernspedagogikk i et flerkulturelt samfunn ved Universitetet i Sør-Øst-Norge
 • Mastergrad i sosialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger

Jobberfaring

 • En Barneskole
 • Tre ungdomsskoler
 • En spesialskole
 • Private barnevernstiltak (ATLAS-kompetanse)
 • Privat organisasjon som forebygger utenforskap (Guttas Campus)
 • Tidligere profesjonell fotballspiller
 • Fotballtrener

Pris varierer ut ifra omfang og bestilling. Kontakt daglig leder Erik Rosland for mer informasjon:

Anmeldelser