Elevrådskonferanse

Sålevending selger også elevrådskonferansepakke til barneskoler

Elevrådskonferansen består av:

  • Møte med skolen for å kartlegge behov + deling av erfaringer fra tidligere elevrådskonferanser.
  • En hel skoledag med foredrag, øvelser og samarbeidsoppgaver
  • Hele opplegget blir sendt til skolen i ettertid for videreføring av tiltakene
  • Tilbyr oppfølgning 1 år i etterkant. Veiledning, skreddersydde planer for praktisering av tiltak med mer!

Eksempel på dagsopplegg

Vi samler hele elevrådet til en konferanse som går over en hel dag. Dagen blir delt inn i to, der vi tilbyr foredrag og øvelser før lunsj, og samarbeidsoppgaver etter lunsj. Alt blir skriftliggjort og sendt til skolen i ettertid. På den måten blir konferansen overførbar til å praktisere opplegget på skolen i fremtiden. Vi tilbyr også konsulenttjenester i ettertid der vi har en koordinator som skreddersyr et opplegg ut ifra skolens behov.

Bestilling eller spørsmål?

Ta kontakt med Erik Rosland.